KONTAKTY

HISPORT Czech Republic
tel: +420 602 222 405
hisport@hisport.cz

PODPORUJEME:

HISPORT TEAM - sportovní klub


» TRENÉRSTVÍ A PORADENSTVÍ
Individuální sportovní příprava v triatlonu a vytrvalostních sportech

 

Individuální sportovní příprava v triatlonu a vytrvalostních sportech, osobní trenér Martin Matula

 

 

 

 

Již několik let se kromě trénování „sama sebe“ zabývám sestavováním tréninkových plánů na míru pro ostatní sportovce, kde se snažím zúročit lety získané zkušenosti spojené se sportovní přípravou a to nejen svoje, ale i trenérů, jejichž rukama jsem během své sportovní kariéry prošel. Psaní tréninkových plánů je založeno na znalosti sportovní minulosti každého svěřence, jeho aktuální sportovní výkonnosti a bezprostřední zpětné vazbě při jednotlivých trénincích, kterou umožňuje sledování aktuálních dat ze záznamových zařízení garmin, o-synce, polar apod. Nadstavbou je i možnost osobní účasti na některých trénincích, nebo pravidelný dohled mým asistentem na dohodnutých trénincích.

 

Nejde zdaleka jen o trénování vrcholových sportovců, ale i těch výkonnostních nebo lidí, kteří mají ke sportu vztah a snaží se něco konkrétního v něm dosáhnout, ať už jde o jednorázový závod, nebo dosažení určité výkonnosti.

 

Vyhrazuji si právo na odmítnutí spolupráce, nebo její vypovězení v případě, že se mi nejeví jako efektivní v důsledku nezodpovědného přístupu sportovce, jeho nereálných představ, kladení nepřiměřených cílů apod. Zaplacení dohodnuté částky tedy automaticky neznamená dlouhodobou spolupráci.

 

V rámci spolupráce nabízím i své znalosti v oblasti výživy, sportovní doplňkové výživy, regenerace, diagnostiky a léčby zranění, hypoxie, aklimatizace, techniky v jednotlivých sportech a dalších oblastech, kde spolupracuji i s mnoha specialisty v daných oborech kteří mi s mými svěřenci pomáhají.

 

 

 

 

Souhrn služeb a s nimi spojených výhod:

 

 

Zasílání tréninkového plánu, který je na rozdíl od běžného tréninkového plánu vysoce individuální a jsou sledovány a posuzovány data z většiny tréninků s možností okamžité změny plánu, je-li to nutné (kumulace únavy, náznak nemoci, změna tréninkových a časových možností apod.)

 

Možnost konzultací jednotlivých tréninků, problémů, zranění apod. telefonicky nebo mailem.

 

Zařízení absolvování vstupní zátěžové diagnostiky na běhátku nebo cyklistickém ergometru s podrobným výkladem naměřených parametrů a významu pro tréninkový proces jako takový.

 

Individuální poradenství v oblasti výživy a výživových doplňků s možností tvorby plánů doplňkové sportovní výživy pro jednotlivá období přípravy a závodů Zvýhodněná možnost nákupu sportovního vybavení na eshopuwww.hisportshop.cz a www.triatletshop.cz.

 

Možnost zvýhodněného pronájmu hypoxických zařízení Hypoxico za účelem zvýšení sportovní výkonnosti, snižování hmotnosti nebo léčby zdravotních problémů jako je astma, alergie apod.

 

 

 

 

Požadavky na klienta

 

- vyplnění dotazníku týkajícího se sportovních cílů, sportovní minulosti, dosavadní přípravy, vybavení, tréninkových možností, výživy, přípravných závodů apod.

- absolvování cyklistického nebo běžeckého zátěžového testu

- v případě tréninku triatlonu doporučené absolvování plavecké diagnostiky pro získání představy o plaveckých dovednostech klienta a zmapování jeho největších nedostatků v technice plavání

- nezbytné vybavení: záznamové zařízení TF a dalších veličin s možností ukládat data na web do svého účtu, nebo odesílat data na dálku mailem do některého z tréninkových programů (garmin, o-synce, polar apod.)

 

 

Ceny

 

Základní měsíční sazba pro individuální tréninkový program a služby s tím spojené činí 5 000,-Kč

 

Vyšší měsíční sazby jsou stanovovány individuálně po dohodě a v návaznosti na rozsah poskytovaných služeb (osobní účast na trénincích, závodech, rozšířené poradenství apod.)

 

 

 

Kontakt: www.martinmatula.cz ironman@martinmatula.cz

tel: 607 954 599, 602 222 405.

 

 

MGViZDM3